Vår historia

Året var 2013, ett försäkringsmäkleri kontaktade Novu-grundarna som vid tillfället arbetade inom ett annat b2b-företag och erbjöd sig att räkna på företagets försäkringar. Med viss tveksamhet lät de sig övertygas om att ge mäklarna en chans,..året därefter lades första byggstenen till det som idag är NOVU.

Novu har sedan 2014 hjälpt nära 1000 företag i Sverige att se över sina företagsförsäkringar, dels så att de är rätt försäkrade dels att genom erfarenhet och branschkännedom förhandla kring priset av försäkringarna.

Utöver försäkringar har Novu genom sina systerbolag i koncernen kunnat bidra med mervärden inom områdena kapitalförvaltning, bokföring och GDPR-utbildning för att nämna några.

Sedan 2020 växte vi med en ny tjänst som kompletterar upphandling av försäkringar, nämligen telefoni och växlar – något som alla företag använder sig av och likt försäkringar låter ”rulla på” från år till år mest för att det är bekvämt.

Jumu