Tjänstepension

Välmående och trygga medarbetare skapar framgångsrika företag. En bra lösning för tjänstepension gör dig attraktiv som arbetsgivare och bidrar till nöjdare anställda. Novu erbjuder ett brett utbud av behovsanpassade tjänstepensionförsäkringar med kompletterande riskmoment. 

Vi jobbar med många olika försäkringsbolag och kan därmed ge professionella och genomtänkta råd utifrån just dina behov.

 

  • Tjänstepensionsförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Kapitalförsäkring
  • Livförsäkring
  • Premiebefrielse
  • Kompanjonförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Upphandlade planer

Novu erbjuder ett brett utbud av upphandlade tjänstepensionsförsäkringar. Mer pension och lägre kostnader, helt enkelt.

Rådgivning

Skräddarsydda försäkringslösningar med rådgivning till dig och dina anställda.

Smidig administration

Som företagare ska du fokusera på kärnverksamheten. Låt oss hjälpa till med administrationen av företagets pensionslösning.

Vi är medlemmar i

Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. När vi distribuerar försäkringar (kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar) till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra  försäkringsförmedlare.